start_table

地區置產分析 (金沙鎮) 地區置產分析 (金城鎮) 金門縣各地圖總覽
IMGP4179.jpg IMGP4138_%E5%A4%A7%E5%B0%8F.JPG Kin-map.jpg

這是金沙鎮沙美市區的都市化建案金沙鎮鎮
公所結合地區公車車站與政府機關多功能應
用,坐落於鎮區鬧區中間,附近擁有多元化
的商店街;正前方正式金沙國小,是金沙鎮
最大的國小之一….
繼續閱讀

本鎮係本縣縣治及省政府所在地,地位特殊,轄內機關林立,重要機關團體有:福 建省政府、金門縣政府、金門縣議會、金門縣警察局、金門地方法院、法務部調查局福建省調查處、地政所、稅捐處、台電公司…..
繼續閱讀

金門縣地段總覽
金門縣地圖
金門縣特定區土地使用分區圖-金門本島
金門縣特定區土地使用分區圖-小金門
繼續閱讀
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License